prevnext

MIHC-340H分度盘

  • MIHC-340H分度盘可正转、反转 分割精度±5秒 油压式刹车系统 独特三片式离合盘
  • 咨询热线:15821593703
  • 产品详情


MIHC-340H
MIHC-470H
MIHC-600H
MIHC-800H
可正转、反转
分割精度±5秒
油压式刹车系统
独特三片式离合盘
<
規格/型號 單位 MIHC-340H MIHC-470H MIHC-600H MIHC-800H
 
專業術語說明
 
旋台直徑 Ømm 340 470 600 800
總高度 mm 210 240 260 305
中心孔直徑 Ømm Ø65H6 Dep.11 Ø90H6 Dep.11 Ø110H6 Dep.18 Ø120H6 Dep.40
貫穿孔徑 Ømm        
割出數(等分) 標準   4,6,8,12,24等分 (其中一種固定分割) 4,6,8,12,24等分 (其中一種固定分割) 4,6,8,12,24等分 (其中一種固定分割) 4,6,8,12,24等分 (其中一種固定分割)
特殊   2,3,5,9,10...等分 (接受訂製) 2,3,5,9,10...等分 (接受訂製) 2,3,5,9,10...等分 (接受訂製) 2,3,5,9,10...等分 (接受訂製)
分度精度 sec. ±5 ±5 ±5 ±5
旋轉台迴轉方向   順時鐘方向或反時鐘方向均可 順時鐘方向或反時鐘方向均可 順時鐘方向或反時鐘方向均可 順時鐘方向或反時鐘方向均可
旋轉台迴轉扭力 kg.m 60 80 100 280
最大工件負載 kg 500 700 1250 2400
容許瞬間慣性(GD2) kg.m2 85 180 500 1200
夾持力 kg 1560 3970 7916 11300
使用壓力 kg/cm2 30 30 35 35
本體固定方式   臥式專用,盤面朝上 臥式專用,盤面朝上 臥式專用,盤面朝上 臥式專用,盤面朝上
旋台重量 kg 130 275 550 1000
             
精度標準:            
             
項目 單位 MIHC-340H MIHC-470H MIHC-600H MIHC-800H  
旋台主軸孔偏擺量 mm 0.02 0.02 0.02 0.02  
當旋轉時旋台頂之偏擺量 mm 0.015 0.02 0.02 0.02  
旋轉台盤面真直度 mm 0.02 0.02 0.02 0.02  
旋轉台面與底面平行度 mm 0.02 0.02 0.03 0.03  
分度精度 sec. ±5 ±5 ±5 ±5  

咨询:MIHC-340H分度盘